Набув чинності закон про матеріальну відповідальність військових

31 жовтня 2019 року набув чинності закон України «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі».

Метою Закону є приведення правових норм інституту матеріальної відповідальності військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, військовозобов’язаних і резервістів під час проходження ними зборів у відповідність із Конституцією України. Завданням Закону є окреслення чіткого механізму визначення шкоди, заподіяної державі, визначення осіб, винних у заподіянні шкоди, та притягнення їх до матеріальної відповідальності.

Закон забезпечить підвищення законодавчо встановленого державно-правового впливу на осіб, винних у заподіянні матеріальної шкоди, посилить захист державного майна від протиправних посягань, а також гарантуватиме відшкодування завданих державі збитків у разі їх настання.